THÔNG BÁO!
Hiển thị:

LIFETECH AP-1000

60.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 1000 XUẤT XỨ : TRUNG QUỐC WATT : 6,5W F.MAX : 400L/H H.MAX : 0,65M..

LIFETECH AP-1200

60.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 1200XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 8,5WF.MAX : 600L/HH.MAX : 0,6M..

LIFETECH AP-1300

75.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 1300XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 8,5 WF.MAX : 650L/HH.MAX : 0,85 M..

LIFETECH AP-1550

100.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 1550XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 18WF.MAX : 1200L/HH.MAX : 1,6M..

LIFETECH AP-1600

90.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 1600XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 23WF.MAX : 900L/HH.MAX : 1,3M..

LIFETECH AP-2000

130.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 2000XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 26WF.MAX : 1300L/HH.MAX :2M..

LIFETECH AP-2500

125.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 2500XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 30WF.MAX : 2000L/HH.MAX : 2M..

LIFETECH AP-3100

120.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 3100XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 28WF.MAX :1350L/HH.MAX : 2,8M..

LIFETECH AP-3500

180.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 3500XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 60WF.MAX : 2000L/HH.MAX : 2.3M..

LIFETECH AP-4550

280.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 4550XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 65WF.MAX : 3300L/HH.MAX : 3,2M..

LIFETECH AP-5200

380.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 5200XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 70WF.MAX : 3500L/HH.MAX : 3,5M..

LIFETECH AP-5300

390.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU  LIFETECH AP 5300XUẤT XỨ : TRUNG QUỐCWATT : 80WF.MAX : 2800L/HH.MAX : 2,8M..

LIFETECH AP-5400

470.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU LIFETECH AP5400Power : 150w AP 5400 có chất lượng cao.- Dễ dàng lắp đặt.- Dùng được cho cả hồ cá nước ngọt và hồ cá nước mặn.- A..

LIFETECH AP-5600

750.000 VNĐ

MÁY BƠM HIỆU LIFETECH AP5600Power : 200w AP 5600 có chất lượng cao.- Dễ dàng lắp đặt.- Dùng được cho cả hồ cá nước ngọt và hồ cá nước mặn.- A..

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 Trang)