THÔNG BÁO!
Hiển thị:

DEN LED 100 AQUABLUE ( THUY SINH)

670.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 100 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 100cm - 120cm - Công suất : 0,5w x 84 Bóng Led Dac đ..

DEN LED 120 AQUABLUE ( THUY SINH)

800.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 120 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 120cm - 150cm - Công suất : 0,5w x 96 Bóng Led Dac đ..

ĐÈN LED 30 AQUABLUE ( THUỶ SINH)

300.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 30 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 30-45cm - Công suất : 0,5w x 24 Bóng Led Dac điểm :&n..

ĐÈN LED 45 AQUABLUE ( THUỶ SINH)

360.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE  45 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 45cm - 60cm - Công suất : 0,5w x 36 Bóng Led Da..

ĐÈN LED 60 AQUABLUE (THUỶ SINH)

450.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 60 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 60cm - 80cm - Công suất : 0,5w x 48 Bóng Led Dac điểm..

ĐEN LED 80 AQUABLUE ( THUY SINH)

600.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 80 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 80cm - 100cm - Công suất : 0,5w x 72 Bóng Led Dac điể..

ĐÈN LED BEAMSWORK 300 ( THỦY SINH)

300.000 VNĐ

ĐÈN LED BEAMSWORK 300 SIÊU SÁNG 10000K  CHUYÊN HỒ THỦY SINH SIZE :45 - 55 CM POWER : 0,5W x 30 BÓNG LED 10000K             &nbs..

ĐÈN LED BEAMSWORK 400 ( THỦY SINH )

360.000 VNĐ

ĐÈN LED BEAMS WORK 400 SIÊU SÁNG 10000K  CHUYÊN DỤNG CHO HỒ THỦY SINH SIZE 60 - 80 CM POWER : 0,5W x 42 BÓNG LED 10000K           ..

ĐÈN LED BEAMSWORK 600 ( THỦY SINH)

540.000 VNĐ

ĐÈN LED BEAMS WORK 600 SIÊU SÁNG 10000K  CHUYÊN HỒ THỦY SINH SIZE :90-100 CM POWER : 0,5W x 60 BÓNG LED 10000k             &nbs..

ĐÈN LED BEAMSWORK 800 ( THỦY SINH)

680.000 VNĐ

ĐÈN LED BEAMS WORK 800 SIÊU SÁNG 10000K  CHUYÊN HỒ THỦY SINH SIZE :120-140 CM POWER : 0,5W x 88 BÓNG LED 10000K             &nb..

ĐÈN LED BEAMWORD 200 ( THỦY SINH)

250.000 VNĐ

ĐÈN LED BEAM WORK 200 SIÊU SÁNG 10000K  CHUYÊN DỤNG CHOHỒ THỦY SINH SIZE :30 - 45 CM POWER : 0,5W x 21 BÓNG LED 10000K           &..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)