THÔNG BÁO!
Hiển thị:

DEN LED 100 AQUABLUE ( THUY SINH)

670.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 100 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 100cm - 120cm - Công suất : 0,5w x 84 Bóng Led Dac đ..

DEN LED 120 AQUABLUE ( THUY SINH)

800.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 120 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 120cm - 150cm - Công suất : 0,5w x 96 Bóng Led Dac đ..

ĐÈN LED 30 AQUABLUE ( THUỶ SINH)

300.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 30 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 30-45cm - Công suất : 0,5w x 24 Bóng Led Dac điểm :&n..

ĐÈN LED 45 AQUABLUE ( THUỶ SINH)

360.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE  45 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 45cm - 60cm - Công suất : 0,5w x 36 Bóng Led Da..

ĐÈN LED 60 AQUABLUE (THUỶ SINH)

450.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 60 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 60cm - 80cm - Công suất : 0,5w x 48 Bóng Led Dac điểm..

ĐEN LED 80 AQUABLUE ( THUY SINH)

600.000 VNĐ

ĐÈN LED AQUABLUE 80 CHUYÊN THUỶ SINH BƯỚC SÓNG SIÊU SÁNG : 10000K CHUYEN THUỶ SINH KICH THƯỚC : 80cm - 100cm - Công suất : 0,5w x 72 Bóng Led Dac điể..

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)